Pravidla
Shimmy Cup 2018 - Pátek 18.5.2018, Klub Lávka

Pravidla taneční soutěže "Shimmy Cup 2018"

 • Soutěž je jednokolová a probíhá v pátek 18.5.2018 v divadelním sále Klubu Lávka, Novotného lávka 201/1, Praha 1 - Staré Město (v blízkosti Karlova mostu)
 • Soutěžní tanec musí odpovídat požadovanému tanečnímu stylu (v případě pochybností lze výběr skladby konzultovat s organizátorem):
  - FUSION - jakýkoli orientální fantasy či fusion styl s rekvizitou i bez rekvizity (včetně bollywoodu, tribal fusion a stylů inspirovaných burlesque, swingem, flamencem, tangem, sambou atd., tance s rekvizitou jako např. hedvábné vějíře, křídla, závoje, poi, šavle atd., mahraganat shaabi, drum solo...), minimální poměr orientálních prvků je stanoven na 60 % tance
  - FOLKLÓR - jakýkoli folklórní styl zemí severní Afriky i Blízkého východu, ale i tance inspirované prací Mahmouda Redy - saidi, iskanderani, muwashah, fellahi, ghawazee, shaabi (kromě mahraganat shaabi), baladi (tradiční, ne kabaretní či moderní styl), shamadan, nubia, marocké tance, khaleegy, iraqi atd.
  - KLASIKA - jakýkoli kabaretní styl orientálního tance - raks sharki, mejance, moderní baladi (baladi cabaret), tarab atd., max. délka užití závoje je 30 vteřin, max. délka drum sóla u vstupu je také 30 vteřin - délka "čistého" tance tedy musí činit minimálně 60 % vstupu (tedy 1,5 minuty z 2,5 minut/sólo a 1,8 minut ze 3 minut/skupina)
 • V soutěži se mohou zúčastnit ženy i muži různých věkových kategorií. Pro účastníky mladší 18 let je nutné svolení zákonného zástupce.
 • Soutěžící sólista/skupina smí v každé jednotlivé kategorii soutěžit pouze jednou (např. ve folklóru nesmí jeden sólista/skupina soutěžit dvakrát, i když jde o dvě různé choreografie spadající do této kategorie). V případě sloučení kategorií ze strany organizátora toto pravidlo neplatí.
 • Sólová kategorie "děti/junioři do 15 let" je určena pro tanečnice, které roku 2018 dosáhnou maximálně 15 let věku.
  Skupinová kategorie "děti/junioři do 15 let"  je určena pro skupiny, jejichž věkový průměr v době soutěže dosahuje max. 15,4 let věku. 
  Všechny sólové kategorie od 16 let jsou určeny pro tanečnice, které roku 2018 dosáhnou minimálně 16 let věku.
  Skupinové kategorie od 16 let jsou určeny pro skupiny, jejichž věkový průměr v době soutěže dosahuje min. 15,5 let věku.
  Sólová soutěž "klasika 45+" je určena pro tanečnice, které roku 2018 dosáhnou minimálně 45 let věku.
 • Pro rozdělení do kategorií dle zkušeností v kategorii "klasika sólo" je třeba splnit alespoň část z těchto bodů (v případě pochybností rozhodne o zařazení organizátor):
  PROFESIONÁL (kategorie klasika sólo nad 15 let) - vystupuje za úplatu na veřejných a neveřejných akcích; pravidelně se úspěšně umisťuje na tanečních soutěžích; vede pravidelné kurzy a semináře určené pro pokročilé
  POLOPROFESIONÁL (kategorie klasika sólo nad 15 let) - příležitostně vystupuje za úplatu na veřejných a neveřejných akcích; příležitostně sa zúčastňuje tanečních soutěžích, kde se sporadicky umisťuje; vede kurzy a semináře pro méně pokročilé tanečnice jako doplňkovou činnost k hlavnímu zaměstnání
  AMATÉR (kategorie klasika sólo nad 15 let) - vystupuje příležitostně a bezúplatně; nepůsobí jako lektor orientálního tance
 • Soutěžící zašle přihlášku mailem a to nejpozději do 10.5.2018 (pokud dříve nedojde k naplnění kapacity soutěže). Je možné zaslat hudbu až do 12.5.2018.
 • Přihlášku prosím vyplňte ZDE a spolu s ní zašlete na mail info@borntoshimmy.cz soutěžní hudbu ve formátu MP3 (název: "kategorie-jméno soutěžícího").
 • Soutěžní tanec nesmí přesáhnout časový limit 2,5 minuty/sólo a 3 minuty/skupina.
 • Povrch: dlaždice. Rozměr prostoru pro tanec: cca 8x5 m.
 • Přihláška je platná po uhrazení startovného ve výši 400 Kč / vstup - tato částka je stejná pro sólo i skupinu (platební údaje Vám přijdou emailem po přijetí přihlášky). Kategorie "děti/junioři sólo" je cenově zvýhodněna na 300 Kč / sólo. Startovné je nevratné, ale v případě nutnosti je možnost poslat náhradníka. 
 • Soutěž je otevřená pouze aktivním účastníkům Born to Shimmy 2018 (tzn. minimálně přihláška na 1 seminář/sólo, 2 semináře/skupina - stačí pouze jedna registrace na semináře i při účasti v několika soutěžních kategoriích). Při účasti členů skupin v sólových kategoriích se aplikují pravidla pro jednotlivce. Za soutěžící se může zúčastnit i trenér. Účastníci soutěže obdrží 10% slevu na všechny semináře při Born to Shimmy 2018.
 • Porota: Queenie (Belgie), Zaina (Polsko/Střední východ), Ksenia Izotkina (Rusko/ČR), Karolina Štraus Idris, Sheyla, Sahar - soutěžící si mohou od porotců vyžádat osobní zpětnou vazbu.
 • Kritéria hodnocení soutěžních tanců: choreografie (originalita, práce s prostorem), technika (provedení daných tanečních prvků, čistota tvarů, koordinace, synchronizace), celkový dojem (výraz, výběr hudby, kostým, vizáž, stylizace).
 • Ceny: seznam cen je průběžně aktualizován na webu. Vítězka hlavní kategorie "klasika sólo profesionál" získá jako hlavní cenu pozvání na Born to Shimmy 2019 jako lektorka, porotkyně i vystupující (včetně fullpassu).
 • Počet soutěžních míst je omezen.   
 • Vyplněním přihlášky akceptujete registrační podmínky a souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů. Souhlasíte s pořizováním fotografií a videozáznamů na akci Born to Shimmy (jejíž organizátor se tímto stává jejich majitelem) a jejich případným užitím organizátorem pro další potřeby akce.
 • Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení či sloučení kategorií. Z vážných organizačních důvodů si také vyhrazuje možnost změnit čas a i místo konání akce.
 • Soutěžící vystupují na vlastní náklady. V případě zrušení soutěže ze strany organizátora bude startovné vráceno v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.